Council of Europe

Council of Europe

The Council of Europe is the continent’s leading human rights organisation. It includes 47 member states, 28 of which are members of the European Union. All Council of Europe member states have signed up to the European Convention on Human Rights, a treaty designed to protect human rights, democracy and the rule of law.

Estonia will hold the Chairmanship of Council of Europe for the period May – November 2015.

 

Agenda

Topic Area A: Tackling the spillover effect of economic crisis; human rights and external debt sustainability

Topic Area B: Protection of Journalism: Media Freedom in challenging times

 

The composition of the Council of Ministers is:

Chairperson: Evangelia Mitropoulou (also representing Estonia)
Secretary General: Minas Lyristis

Country First Name Last Name
Albania Emmanouil Antonakakis
Andorra Panagiota Stamati
Armenia Christine Tolika
Austria Sofia Tarazi
Azerbaijan Maria Kokkoni
Belgium Angeliki Vorropoulou
Bosnia and Herzegovina Eleni Lagatoura
Bulgaria Vasiliki Tsomou
Canada Apostolos-Alexandros Alexandris
Croatia Aristotelis Drakos
Cyprus Eirini Maraki
Czechia Vasiliki Kontou
Denmark Maria Mystridou
EU * Dimosthenis Papadimitriou
Finland Natalia Saranti
former Yugoslav Republic of Macedonia Panagiotis Chatzigeorgiou
France Antonia- Evangelia Christopoulou
Georgia Eleni Dimopoulou
Germany Alexia-Ileana Salmon
Greece Phuoc An Nguyen
Holy See * Aikaterini Gerari
Hungary Vasiliki Kourtoglou
Iceland Christos Dingas
Ireland Evangelia Skreka
Israel Eleni Metanoia
Italy Nikolaos-Tilemachos Vellios
Japan * Paraskevi Mavrogeni
Latvia Konstantinos Savvidis
Liechtenstein Andreas Polychronis
Lithuania Anthi Kanata
Luxembourg Kalypso Kourtidi
Malta Eva Triantafyllidou
Mexico * Nikolaos Papadopoulos
Moldova Zisis Psallidas
Monaco Iason Mantineios
Montenegro Eleanna Skoutela
Netherlands Anastasios Vavalis
Norway Faneromeni Grammatikaki
Poland Maria Salamandraki
Portugal Paraskevi Strigga
Romania Emmanouela Diakaki
Russia Pavlos Salonikidis
San Marino Konstantinos Altiparmakidis
Serbia Olga Kakali
Slovakia Vasileios Maltezos
Slovenia Angelos-Orfeas Karathanasopoulos
Spain Georgia Giannakidou
Sweden Triantafyllos Gkaragkanis
Switzerland Panagiota Dede
Turkey Pelagia Terzaki
Ukraine Αννα Kompogiannou
United Kingdom Maria Mitoulaki
USA * Dimitrios Mavroudis